ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ยินดีต้อนรับ

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

ตลาดน้ำข้ามฝาก

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังสนับสนุน ให้มีการท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น และจังหวัดสิงห์บุรีก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่สนับสนุนโครงการของรัฐ ให้มีตลาดน้ำข้ามฝาก โดยจะเปิดให้บริการให้เสาร์-อาทิตย์แรกของต้นทุกต้นเดือน ผู้ที่มาเที่ยวชมจะได้พบกับอาหารโบราณนานาชนิด และมีการแสดงแสง สี เสียง ที่น่าตื่นตา ตื่นใจ กับแพที่ดินข้ามฝากได้ ขอเชิญประชาชนทุกท่านมาเที่ยว มาชมตลาดน้ำข้ามฝากกันเยอะนะค่ะ

หารให้บริการหนังสือใหม่จากงบประมาณและหนังสือใหม่จากผู้บริจาค

ขนาดนี้ทางห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอท่าช้าง ได้นำหนังสือใหม่จากการซื้อด้วยงบประมาณ และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคมาให้บริการแล้ว มีหนังสือหลายประเภท อาทิ นวนิยาย ประวัติศาสตร์ การทำอาหาร หรือหนังสือนิทานสำหรับเยาวชนให้ได้เลือกอ่านกันอย่างจุใจ ทางห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอท่าช้าง จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้สมาชิกและผู้สนใจหนังสือมาเลือกหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านหรือจะใช้บริการอ่านที่ห้องสมุดฯ เรามีมุมเย็นๆข้างห้องสมุดฯ ไว้บริการ ถ้าอยากรู้ว่ามุมเย็นๆข้างห้องสมุดฯเป็นอย่างไร ต้องลองมาดูนะค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

การจัดซื้อสื่อ

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอท่าช้าง จัดทำการจัดซื้อสื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในช่วงดำเนินลงทะเบียนสื่อต่าง ๆ

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

จัดซื้อ/จัดจ้าง สอบราคาหนังสือ

     ประชาสัมพันธ์สอบราคาซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ห้องสมุดฯ ให้ผู้สนใจยื่นซองสอบราคาได้ที่ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสิงห์บุรี หรือ ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอท่าช้าง ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2553 - ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เปิดซองสอบราคาวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

กศน.สิงห์บุรี รับผู้ตรวจ

      สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี รับการตรวจราชการจากคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 (นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล) ได้มีกำหนดการออกตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ 2553 รอบที่ 2/2553 ซึ่งเป็นการติดตามการนำเสนอแนะของผู้ตรวจราชการไปสู่การปฏิบัติใน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน (การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ) 2) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย:กิจกรรม ICT ในศูนย์การเรียนชุมชน3) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความทันสมัย ในส่วนของ กศน. ได้ติดตามงานตามโครงการยกระดับคุณภาพ การศึกษาตามอัธยาศัย ICT ในศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.ตำบล) ของสถานศึกษา กศน.อำเภอท่าช้าง เมื่อวันที่ 10
มิถุนายน 2553

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553